Hükümet, AB olarak, Sonlandırma Anlaşması’nın imzalanmış olmasından memnundur.

Bilgi 1: Çift taraflı yatırım anlaşmaları (BITs) bir devletin karşı devletin şirketlerinin ülkesinde yapacağı yatırımın şartlarını belirleyen (yerli şirketlerle eşit rekabet ortamı, vergi kolaylıkları, girişim kolaylıkları vb.) bağlayıcı uluslararası anlaşmalardır. 

Bilgi 2: Sonlandırma Anlaşması (2019), AB içi ortak ve tek bir yatırım politikası oluşturma amacıyla neredeyse tüm AB ülkelerinin imzalayarak, kendi aralarındaki çift taraflı yatırım anlaşmalarını (Intra-EU BITs) sonlandıran ve yenilerinin yapılmasını engelleyen anlaşmadır.