HSK; yatırım vatandaşlığı yasaklanmalıdır.

Bilgi: Yatırım vatandaşlığı, bir ülkeye o ülkenin ihtiyacına göre belirlenen düzeyde yatırım yapan kişilere vatandaşlık verilmesidir. Bu tür vatandaşlığı kazanan kişiler, başka bir süreçten geçmeden vatandaşlara tanınan haklardan yararlanabilir. Bu sistem gelişmekte olan ülkelerde de uygulanmaktadır.