HSK yaşam güvencesi komisyonu yürürlüğe girmelidir.

Bilgi 1: Yaşam güvencesi komisyonu tamamen hür ve bağımsız teknokratlardan oluşan; insan hayatını doğrudan sonlandırıcı etkisi olan meseleleri inceleyen komisyondur.(salgın,deprem vb)

Bilgi 2: İnsan hayatını sonlandırıcı etkisi olan meselelerde uzman olan kişilerin oluşturduğu bu komisyon, yetkililerin (sağlık bakanlığı, belediye vb.) bu meselelere yeteri kadar öncelik verip vermediğini, yeteri kadar kaynak ayırıp ayırmadığını denetleme ve yetersizlik tespitinde bulunursa bu yetersizliğin giderilmesi için zorlama yetkisine sahiptir.