HSK; sanatçılara ve sanat eserlerine devlet fonu verilirken fonun nasıl dağıtılacağı sıradan vatandaşlardan oluşan bir grup tarafından belirlenmelidir.

HSK; sanatçılara ve sanat eserlerine devlet fonu verilirken fonun nasıl dağıtılacağı sıradan vatandaşlardan oluşan bir grup tarafından belirlenmelidir.