HSK, sağ siyasetin unsurları (politikacılar, din bilginleri, fikir insanları, sanatçılar vs.) evliyalaştırmayı bir yöntem olarak kullanmamalıdır.

Evliyalaştırma, tarihî kişilikleri bugünkü siyasi görüşe göre idealize etmektir. Örnek; Sultan Abdülhamid abdestsiz gezmezdi, Osmanlı padişahları içki içmezdi, Atatürk müslümandı vb.