HSK; çevreci hareketler felaket retoriğini kullanmaktan pişmandır.

Bilgi: Felaket retoriği: Savunulan düşüncenin gerektirdikleri yapılmazsa geleceğin felaket ile sonuçlanacağına; bu yüzden acilen radikal önlem/değişimlerin gerektiğini içeren anlatılara felaket retoriği denir.