HSK, bilimsel araştırma ve makaleler, bağımsız ve özel yayın kuruluşları tarafından yayınlanmak yerine, yeni kurulacak uluslararası bir kurum tarafından yayınlanmalıdır.

HSK, bilimsel araştırma ve makaleler, bağımsız ve özel yayın kuruluşları tarafından yayınlanmak yerine, yeni kurulacak uluslararası bir kurum tarafından yayınlanmalıdır.