Hükumet; kura ile seçim sistemini destekler.

Kura ile seçim sistemi, tüm halkın yerine halkı temsil eden bir grubun (çıkar grubu, etnisite vb. grupları sayılarıyla doğru orantılı olarak), kura ile belirlenip; siyasi, ekonomik ve sosyal konular hakkında farklı perspektiflerden aldıkları yoğun eğitimin ardından oy kullandığı sistemdir.

Hükumet; kura ile seçim sistemini destekler.