HSK; sivil toplum kuruluşları, söylemlerinin görece çok daha büyük kısmını insanları politik tüketiciliğe teşvik etmek için kullanmalıdır.

Bilgi Notu 1: İlerlemeci sivil toplum kuruluşları; insanları kadın sorunları, çevresel sorunları, hayvan hakları, işçi hakları gibi   güncel sorunlarla ilgili bilgilendiren, insanları eyleme, protestoya çağıran; şirketlerin, kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin politikalarını değiştirmeye çalışan örgütlerdir.

Bilgi Notu 2: Tüketicilerin sadece bireysel çıkarları doğrultusunda değil aynı zamanda, çevresel, siyasal ya da  toplumsal kaygılar güderek tüketim yapmasına politik tüketicilik denir.  

HSK; sivil toplum kuruluşları, söylemlerinin görece çok daha büyük kısmını insanları politik tüketiciliğe teşvik etmek için kullanmalıdır.