Hükümet, sanat endüstrisinin toplumsal hafızada yer bırakmış olayları konu edinen eserlerde, olumsuz yanlarını öne çıkaran ya da doğrudan olumsuz olayları konu almasındansa, bu olaylardaki olumlu yanları öne çıkarmasını ya da doğrudan olumlu olayları konu edinmesini tercih eder.

Hükümet, sanat endüstrisinin toplumsal hafızada yer bırakmış olayları konu edinen eserlerde, olumsuz yanlarını öne çıkaran ya da doğrudan olumsuz olayları konu almasındansa, bu olaylardaki olumlu yanları öne çıkarmasını ya da doğrudan olumlu olayları konu edinmesini tercih eder.

Örnek 1: 2.Dünya savaşıyla ilgili Nazi katliamını anlatan bir film yerine aynı savaşta bir büyükelçi tarafından kurtarılan 30 Yahudi’nin anlatıldığı film

Örnek 2: Soma maden faciası vs Şili maden kurtarma operasyonu