Hükümet, Papalık olarak 2. Vatikan Konsil’inden pişmandır.

Bilgi Notu 1: Dışlayıcı yaklaşıma göre Hristiyanlar, Hristiyan olmayanların Tanrı’yı bilemeyeceğini dolayısıyla kurtuluşa eremeyeceğini savunan yaklaşımdır.

Bilgi Notu 2: Çoğulcu yaklaşıma göre ise bütün dinler insanı tanrıya eriştiren eşit vasıtalardır.Tarih boyunca dışlayıcı yaklaşımın hakim olduğu Hristiyanlıkta 1962-65 yıllarında yapılan 2. Vatikan Konsil’inden itibaren çoğulcu yaklaşım benimsenmeye başlanmıştır.

Hükümet, Papalık olarak 2. Vatikan Konsil’inden pişmandır.