Hükümet, kadının öznesi olduğu pornografik şiddet ögelerinin medyada yayınlanmasını destekler.

INFO: Pornografik şiddet, ana akım ya da alternatif medyada şiddet ögelerinin ön plana çıkarılmasıdır. Örneğin; parçalanmış ceset fotoğrafları, işkence videoları vs.

Hükümet, kadının öznesi olduğu pornografik şiddet ögelerinin medyada yayınlanmasını destekler.