HSK; seks işçiliği tamamen yasallaşmalıdır.

Info: Seks işçiliği para karşılığı cinsel hizmetlerin sağlanmasıdır. Seks işçileri bunun için yaptıkları aktiviteleri meslekleri olarak tanımlamasalar bile gelir getirmesi amacıyla yaparlar. Örneğin, fuhuş, kız arkadaş deneyimi, internetten fotoğraf satmak, webcaming…

HSK; seks işçiliği tamamen yasallaşmalıdır.