HSK; kadın haklarının gelişmediği ülkelerde, feminist hareket faydacı argümanlara dayanan bir söylem kullanmalıdır.

HSK; kadın haklarının gelişmediği ülkelerde, feminist hareket faydacı argümanlara dayanan bir söylem kullanmalıdır. (Örnek: kadınların eğitim görmesi durumunda ekonominin gelişeceği, kadın CEO’ların daha başarılı oldukları, toplumsal cinsiyet rollerinin zayıflamasının erkekler için de faydalı olacağı anlatıları…)