HSK; Avrupa ülkeleri, sınırları içerisindeki dini kurumlara (ibadethane, dini eğitim kurumları, dini cemaat dernekleri, vb.) dışarıdan müdahale edilmesine (finansal destek verilmesi ve görevlilerin başka ülkelerce eğitilmesi vb.) izin vermemelidir.

HSK; Avrupa ülkeleri, sınırları içerisindeki dini kurumlara (ibadethane, dini eğitim kurumları, dini cemaat dernekleri, vb.) dışarıdan müdahale edilmesine (finansal destek verilmesi ve görevlilerin başka ülkelerce eğitilmesi vb.) izin vermemelidir.