Hükümet, otoriter bir yönetici olarak kendisine yönelik protestoların önünü açar.

Hükümet, otoriter bir yönetici olarak kendisine yönelik protestoların önünü açar.