HSK; işçiler özlük haklarının hepsi ya da bir kısmından(örneğin, maksimum çalışma saati,sigorta primi,yıllık izin,işçi sağlığı önlemleri vb.) daha yüksek maaş karşılığı feragat edebilmelidir.

HSK; işçiler özlük haklarının hepsi ya da bir kısmından(örneğin, maksimum çalışma saati,sigorta primi,yıllık izin,işçi sağlığı önlemleri vb.) daha yüksek maaş karşılığı feragat edebilmelidir.