Hükümet, militan demokrasiyi savunur.

BİLGİ NOTU: Militan demokrasi anlayışı, özgürlükçü demokratik düzeni korumak amacıyla demokratik değerlerle yoğun bir biçimde çatışan fikirleri söyleminin odağı haline getiren siyasi aktörlerin, partilerin, grupların, siyasi haklarına ve ifade özgürlüklerine sınır koymayı meşru kabul eden bir görüştür.

Örnek: İtalya’da faşist parti kurma yasağı, Türkiye’de Siyasal İslam vb. akımlarının laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmasından dolayı partilerin kapatılması, Milletvekili adaylıklarının yasaklanması vb.