HSK; şirketlere sosyal sorunlar üzerinden imaj pazarlayan reklamların sonunda çalışma koşulları ile ilgili veri/bilgi paylaşma zorunluluğu getirilmelidir.

HSK; şirketlere sosyal sorunlar üzerinden imaj pazarlayan reklamların sonunda çalışma koşulları ile ilgili veri/bilgi paylaşma zorunluluğu getirilmelidir.