HSK; cinsiyete özgü olanlar hariç olmak üzere, ürün ve hizmetlerin belirli bir cinsiyete yönelik pazarlanması yasaklanmalıdır.

HSK; cinsiyete özgü olanlar hariç olmak üzere, ürün ve hizmetlerin belirli bir cinsiyete yönelik pazarlanması yasaklanmalıdır.