Hükümet, militan demokrasiyi savunur.

BİLGİ NOTU: Militan demokrasi anlayışı, özgürlükçü demokratik düzeni korumak amacıyla demokratik değerlerle yoğun bir biçimde çatışan fikirleri söyleminin odağı haline getiren siyasi aktörlerin, partilerin, grupların, siyasi haklarına ve ifade özgürlüklerine sınır koymayı meşru kabul eden bir görüştür. Örnek: İtalya’da faşist parti kurma yasağı, Türkiye’de Siyasal

HSK; politikacıların özel yaşamlarının medyada yer alması yasaklanmalıdır. (Örn. Baykal’ın kasetleri, Erdoğan’ın camiye gitmesi, İnce’nin sahilde bira içerkenki fotoğrafı, Obama’nın kızlarını part-time çalışmaya teşvik etmesi, Trudeau’nun eşcinsel çift ve çocuklarıyla fotoğrafı vb.)

HSK; politikacıların özel yaşamlarının medyada yer alması yasaklanmalıdır. (Örn. Baykal'ın kasetleri, Erdoğan'ın camiye gitmesi, İnce'nin sahilde bira içerkenki fotoğrafı, Obama'nın kızlarını part-time çalışmaya teşvik etmesi, Trudeau'nun eşcinsel çift ve çocuklarıyla fotoğrafı vb.)