HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirmeli ve bu özel okulları yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat ve eğitim-öğretim şeklinin belirlenmesinde okullara serbestlik tanınması gibi).

HSK; Türkiye yeni dönemde eğitim modelini geniş kapsamlı özelleştirmeli ve bu özel okulları yüksek otonomi ilkeleri doğrultusunda oluşturmalıdır. (Örneğin, kamu okul binalarının özelleştirilmesi, özel okullaşmanın düşük vergi ile teşvik edilmesi, çocuklarını özel okula gönderen ailelerin masraflarına devlet katkısının arttırılması, merkezi sınav sistemi korunmakla beraber müfredat ve eğitim-öğretim şeklinin belirlenmesinde okullara serbestlik tanınması gibi).