HSK; şirket birleşme ve devralma işlemleri üzerindeki regülasyonlar kaldırılmalıdır.

BİLGİ NOTU: Ülkelerin rekabet otoriteleri, şirket birleşme ve devralma işlemlerini denetlemekte ve yüksek pazar payına veya tekelleşmeye gidebilecek işlemlerin önüne geçmekte yahut belli taahhütler karşılığında bu işlemleri onaylamaktadır.