HSK; CEO vb. üst düzey yöneticilerin maaşı, şirketin ortalama çalışan maaşının belli bir katını geçmemek kaydıyla, daha eşitlikçi bir şekilde dağıtılmalıdır.

BİLGİ NOTU: ABD’de ortalama, bir CEO maaşı bir işçi maaşının 312 katına ulaşmıştır.