Hükumet Batılı Devletler ve Organizasyonlar (WTO ve IMF) olarak; Afrika Devletleriyle ticari anlaşmalar yaparken ya da kredi verirken demokratik reform ya da insan haklarının gelişimi gibi şartlar koymamalıdır.

Hükumet Batılı Devletler ve Organizasyonlar (WTO ve IMF) olarak; Afrika Devletleriyle ticari anlaşmalar yaparken ya da kredi verirken demokratik reform ya da insan haklarının gelişimi gibi şartlar koymamalıdır.