HİK; boşanma konusunda Medeni Kanun’daki ve mahkeme içtihatlarındaki kadın lehine olan eğilim (çocukların velayetinin istisnai durumlar dışında genellikle kadına verilmesi, cömert nafaka rejimi gibi) iyidir.

HİK; boşanma konusunda Medeni Kanun’daki ve mahkeme içtihatlarındaki kadın lehine olan eğilim (çocukların velayetinin istisnai durumlar dışında genellikle kadına verilmesi, cömert nafaka rejimi gibi) iyidir.