Hükümet; ilişki deneyimciliğini, düzenli ve uzun süreli duygusal paylaşımlara dayalı arkadaşlıklar ve romantik ilişkilere tercih eder.

Bilgi Kutusu: İlişki deneyimciliği; ilişkilerde bireyselliğin önemini vurgulayan, bireyin kendisini keşfetmek için sürekli  farklı partnerler ve arkadaşlar edindiği, hayatına giren bu insanlara bağlanmadığı bir yaklaşımdır.