Hükümet, bir birey olarak; sürekli ve rutin bir şekilde kendini geliştirme çabasındansa bulunduğu durumu olumlama çabasını tercih eder.

Hükümet, bir birey olarak; sürekli ve rutin bir şekilde kendini geliştirme çabasındansa bulunduğu durumu olumlama çabasını tercih eder.