HSK; ağır ceza kapsamına giren suçlar hariç, diğer suçların cezalandırılmasında HAGB uygulanmalıdır.

Bilgi Kutusu 1: Hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) daha önce kasten bir suç işlememiş kişilerin suç işlemesi durumunda 5 yıl süre ile tekrar kasıtlı bir suç işlememesi ve duruma göre hakimin belirleyeceği yükümlülükleri yerine getirmesi halinde işlediği suçla ilgili cezanın hükmünün geri bırakılması (yani 5

Hükümet, suç oranının yüksek olduğu ve polis gücünün yozlaşmış olduğu yerlerde (örneğin Mexico City) yaşayan zengin bir birey olarak; bu zenginliği yasadışı bir biçimde adaleti sağlamak için kullanırdı. (örneğin Batman)

Hükümet, suç oranının yüksek olduğu ve polis gücünün yozlaşmış olduğu yerlerde (örneğin Mexico City) yaşayan zengin bir birey olarak; bu zenginliği yasadışı bir biçimde adaleti sağlamak için kullanırdı. (örneğin Batman)