Hükümet münazaranın salt objektif kriterler üzerine kurulmasından pişmandır.

(Objektif olarak kabul etmediğimiz kriterler, duygusal argümanlar, ajitasyon, teatral beceriler, ses tonu, beden dili, dil kullanımı vb.)
Hükümet münazaranın salt objektif kriterler üzerine kurulmasından pişmandır.