Hükümet, ideolojilerin varlığından memnundur.

Ideoloji: Mevcut politik dünyayı tanımlamak ve/veya ideal dünyayı açıklamak ve/veya bu dünyaya nasıl ulaşılabileceğine dair mekanizmaları içinde barındıran düşünce/olgu/fikir/kural seti (örnek: Faşizm,liberalizm vs.)
Hükümet ideolojilerin varlığından memnundur.