HSK; Oryantalizm Doğu medeniyetlerine zarar vermektedir.

Oryantalizm: Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih, kültür gibi alanlarda Batı’nın merceğinden/ Batılı değer yargılarına göre Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyettir.
HSK; Oryantalizm Doğu medeniyetlerine zarar vermektedir.