HSK; Batı demokrasilerindeki çevre örgütleri, militan çevrecilik anlayışını benimsemelidir.

Bilgi: Militan çevrecilik pasif protesto kültürünü benimseyen çevrecilik görüşünün aksine; Vandalizm, çevre kirliliğine yol açan üretim yerlerine sabotaj, mülke zarar, sivil itaatsizlik vb. mücadele yöntemlerini seçen çevrecilik anlayışıdır.
HSK; Batı demokrasilerindeki çevre örgütleri, militan çevrecilik anlayışını benimsemelidir.