HSK; üniversitelerde (öğrenci kulüpleri, etkinlikler, konferanslar vb.) ifade özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı ve bu özgürlükler aktif olarak korunmalıdır.

HSK; üniversitelerde (öğrenci kulüpleri, etkinlikler, konferanslar vb.) ifade özgürlüğü üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı ve bu özgürlükler aktif olarak korunmalıdır.