HSK; Çin korumacı ekonomik politikalardan vazgeçerek küreselleşmenin öncüsü olma politikasını benimsemelidir.

Bilgi Notu: Küreselleşme mal, hizmet, sermaye ve işgücünün serbest dolaşımıdır.
Konu: HSK; Çin korumacı ekonomik politikalardan vazgeçerek küreselleşmenin öncüsü olma politikasını benimsemelidir.