HSK; ACABA sistemi tüm işe alımlarda zorunlu tutulmalıdır.

Bilgi Notu: ACABA sistemi; iş başvurularında, başvuranların ırk, fiziksel özellikler, yaş gibi bilgilerinin iş verene verilmediği, hatta mülakatların dahi başvuranların bu özelliklerini                            anlaşılmayacağı şekilde yapıldığı sistemdir.
HSK; ACABA sistemi tüm işe alımlarda zorunlu tutulmalıdır.