HSK; LGBT hareketi, dini LGBT örgütlerine karşı çıkmalıdır.

Bilgi: Dini LGBT örgütleri, LGBT olmanın dini inançlarla çelişen veya dine aykırı bir olgu olmadığını savunan örgütlerdir. (Örn.: Gay Christian Network, Al-Fatiha, vb.)
Konu: HSK; LGBT hareketi, dini LGBT örgütlerine karşı çıkmalıdır.