HSK; Bechdel testini geçemeyen filmler sinema ve televizyonda yayınlanmamalıdır

Bilgi: Bechdel Testi filmlerin aşağıdaki kriterleri sağlayıp sağlamadıklarını gösteren bir testtir.
a. En az iki adını bildiğimiz kadın karakter olacak.
b. Birbirleriyle konuşacaklar.
c. Bir erkekten başka bir şey hakkında konuşacaklar
HSK; Bechdel testini geçemeyen filmler sinema ve televizyonda yayınlanmamalıdır