Hükümet; 1930’larda Sovyetler Birliği olarak, Rus kimliğini Sovyetlerin merkezi kimliği haline getirmeyi, evrensel bir kimlik yaratmaya tercih etmelidir.

Hükümet; 1930’larda Sovyetler Birliği olarak, Rus kimliğini Sovyetlerin merkezi kimliği haline getirmeyi, evrensel bir kimlik yaratmaya tercih etmelidir.