Hükümet, son günlerde romantik ilişkinin diğer öğelerinden ziyade (sadakat, dostluk, vb.) cinselliğin ön plana çıkarılmasından memnun değildir.

Hükümet, son günlerde romantik ilişkinin diğer öğelerinden ziyade (sadakat, dostluk, vb.) cinselliğin ön plana çıkarılmasından memnun değildir.