Hükümet, demokrasilerde halk iradesinin yüceltilmesinden ve her şeyin üzerinde tutulmasından rahatsızdır.

Hükümet, demokrasilerde halk iradesinin yüceltilmesinden ve her şeyin üzerinde tutulmasından rahatsızdır.